Tannlege Airan Rastegarian
logo

Garanti

GARANTI

 

Hvorfor garanti?
Vi er opptatte av at pasientens interesser ivaretas og at de får den korrekte behandlingen som er nødvendig og forsvarlig ift det aktuelle problemet og ift til deres egne ønsker.
Det er også vår hovedprioritet at våre arbeider til enhver tid holder mål og at de varer i forhold til forventet levetid.

Hva dekker garantien?
Tilfeller hvor en krone, protese, fylling, innlegg eller fasett blir ødelagt,skadet eller som løsner som et resultat av feilutførelse av tannlegen og eller tannteknisk laboratorium, dekkes av garantien. Uforutsette rotbehandlinger/rotfyllinger som iblant er nødvendig etter behandling dekkes IKKE av garantien.

Hva er forutsetningene for garantien?
Det er noen som tror at en tannbehandling skal vare evig, men slik er det dessverre IKKE. Arbeidet må vedlikeholdes gjennom årlige besøk hos tannlegen. Mangelfull oppfølging og tannhygiene , dvs når man dropper jevnlig sjekk og rens av tenner, kan føre til tilbakefall av problemet som før behandlingene og forkorter levetiden til diverse tannarbeid. I slike situasjoner tar ikke tannklinikken ansvar for problemer som måtte oppstå som følge av dette.

Hva gjør jeg når et problem oppstår med et arbeid?
Pasienter må ta kontakt med tannklinikken straks slik at det kan avtales en time for sjekk for å se hva som er problemet og hva som er årsaken til det. Deretter avtales videre behandling, samt om den inngår i garantien.

Hva garantien ikke dekker

• Skader på tannbehandling/arbeid som følge av ulykker

• Skader som oppstår på bakgrunn av tannkjøttsykdommer

• Utvikling av tannkjøttsykdommer eller andre sykdommer i tenner/tannkjøtt

• Uforutsette rotbehandlinger etter tannbehandling

• Skader som oppstår som følge av vektøkning eller vekttap over en kort periode

• Mangelfull tannhygiene • Skader som skyldes at pasienten ikke har fulgt tannlegens råd

Tilfeller hvor garantien IKKE er gyldig

• Hvis pasienten informerer oss for sent

• Garantien er ikke gyldig om en pasient får kronisk sykdom og dette skaper problemer med protetikk

• Garantien er ikke gyldig om pasienten har mangelfull tannhygiene og dette forårsaker problemer med tannarbeid. Det er viktig at tannlegens råd blir fulgt

• Garantien er ikke gyldig om pasienten gir mangelfulle opplysninger om sin helsetilstand før tannbehandlingen starter.

Spesiell informasjon om garanti på diverse arbeid
Det finnes ingen angrefrist etter at kroner eller fasetter er påsatt. Før kronen/bro,fasett, o.l. blir påsatt, må pasienten godkjenne utseende, form og farge. Man kan dermed ikke angre i ettertid og få laget en ny uten at det koster deg for ekstraarbeid og teknikerutgifter.
Etter preparering for krone, bro, fasett,fylling eller innlegg, kan en tann i noen tilfeller få seg en stor påkjenning eller traume. I slike tilfeller kan det være behov en rotbehandling. Vi dekker ikke slike rotfyllinger, siden dette ikke er noe tannlegen kan forutse.
Manglende oppfølging fra pasientens side, dvs at han/hun ikke oppsøker tannlegen regelmessig for å få utført en hygienisk rens minst 1 gang i året , kan det oppstå betennelse i tannkjøttet. I slike tilfeller når arbeidet mislykkes pga betennelse på tannkjøttet, vil IKKE garantien gjelde.

Spesiell informasjon om garanti på implantat
De fleste produsenter gir garanti på sine implantater. Våre leverandører gir slike garantier. Garantien gjelder i tilfeller hvor implantatene er skadet eller ødelagt på en slik måte at det uten tvil skyldes en feil fra produsentens side. Dette er veldig uvanlig. I slike tilfeller gjelder produsentens egne retningslinjer.
Noen få opplever imidlertid at ett eller flere implantat blir utstøtt som følge av kroppslig reaksjon. Det er spesielt i de 6 første månedene etter operasjonen at risikoen for utstøting er størst, og etter dette er risikoen liten og eventuelle problemer som da måtte oppstå kan ikke tilskrives feil fra tannklinikk eller kirurg.
Pasienten bør være klar over at røyking eller mangelfull munnhygiene vil kunne påvirke implantatkirurgien negativt. Vi gir likevel de samme muligheter og garantier til røykere som
til ikke- røykere. Vi forbeholder oss retten til å avvike fra denne garantien når det gjelder røyking i de mest alvorlige tilfeller. Dette blir også presisert i journalen.
Garantien gjelder ikke dersom implantater går tapt på grunn av sykdom(periimplantitt) hos pasienten etter at implantatet er osseointegrert. Dette skyldes en biologisk vevsrespons som tannlegen ikke kan klandres for.
Garantien forutsetter at du etter implantatkirurgi følger vår prosedyre med hensyn til videre oppfølgning og behandling til avtalt tid.